Sosyal Medya ve Marka İletişimi

26 Temmuz 21

Sosyal Medya ve Marka İletişimi

Markaların sosyal medya platformlarında aktif olmaları, günümüz sosyal medya kullanım alışkanlıklarına bakıldığında, tüketiciye çok daha kolay ulaşabilmenin, tüketiciyle anlık ve güncel iletişim kurabilmenin çok ötesinde, marka imajları için kritik önem taşımaktadır.

Sosyal medyada kullanıcılar, mevcut yaşantılarında beğendikleri, ilgilendikleri, eğlendikleri hesapları takip ediyorlar. Bununla birlikte, hayalini kurdukları hayatla ilgili olduğunu düşündükleri hesapları da takibe alıyorlar.

Sosyal medyada kullanıcıların kullanım alışkanlıkları göz önüne alındığında, markaların sosyal medyada bulunma amaçlarının ürün satmanın ötesine geçmesi gerekmektedir.

Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle satın alma kararları geçmiş dönemlerle kıyaslandığında artık çok daha duygusal. Kullanıcılar, markalarla duygusal bağ kurma eğilimindeler.

Özellikle günümüzdeki değişim hızına yetişebilmek ve değişimin yarattığı etkileri markalar için avantaj haline getirebilmek için pazarlama stratejisinde iletişim olgusuna verilen önem daha da artmıştır.

Bu adım, markaların başarısında sadece kaliteli üretim ve dağıtımın etkisinin yeterli olmadığının fark edilmesiyle atılmıştır. Çünkü yapılan araştırmalar ve analiz sonuçları; tüketicinin, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, kendisiyle etkili bir iletişim kurabilmeyi başarmış markaların ürünlerini tercih ettiğini gösterdi. Bu doğrultuda, tüketicisiyle kurmuş olduğu iletişimi sürdürebilen markalar, tüketicisinde marka sadakati oluşabilmesini sağlamıştır.

Bu sonuçlardan hareketle; marka bilinirliği ve sonuçta marka sadakati elde etmek için, sosyal medya üzerinde marka imajını etkili şekilde yansıtarak, tüketici için devamlı olarak tercih sebebi olmak gerekmektedir. Bu durumun elde edilmesi, tüketiciyle kurulmuş iletişim çerçevesinde marka hakkında etkin ve devamlı bilgi aktarımı sağlanması ile mümkün olur.

 

Peki bu iletişim nasıl sağlanır?

Sunulan ürün ve hizmetlerin özellikleri birbirinden artık çok farklı değil.  Bu yüzden tüketicinin satın alma kararı verirken bu özellikleri kullanması pek mümkün olmayabilir. Markalar bu durumu fark ettiklerinde, ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden farklılaştırmak için yeni yollar aramaya başladılar.

Bu arayış onlara tüketicilerin zihninde, rakiplerinin olmadığı bir noktaya konumlandırmaları gerektiğini gösterdi. Marka yönetiminde önemli olan bu süreci, stratejik olarak yönetebilen markalar, rakipleri arasından sıyrılarak hedeflerine ulaşabilmektedirler.

Stratejik marka yönetiminin devreye girdiği tam da bu noktada, marka iletişimini kurmak için gerekli olan konumlandırmayı sağlamanın yolu, hedef kitleyi çok iyi şekilde analiz etmekten geçmekte.

Hedef kitlesini çok iyi tanıyan markalar, oluşturdukları marka iletişimi stratejileriyle, hedef kitlenin zihninde çok doğru şekilde konumlanarak tercih sebebi olmayı başarırlar.

Oluşturulacak marka iletişimi stratejisi, hedef kitlenin markaya yönelik olumlu algıya sahip olması, markayı tercih etmek için geçerli sebeplerinin olması, marka ile arasında bağ kurulması ve bu bağın sürekli hale gelerek marka sadakatinin oluşturulmasını kapsar.

Sosyal medya, bahsedilen stratejinin oluşturulması için markalara geniş imkanlar sağlar. Çeşitli sosyal medya mecraları üzerinden, mecraların dinamiklerine göre oluşturulan iletişim planlarıyla marka ile tüketici arasında güçlü bir iletişim kurulabilir.

Kullanıcı alışkanlıkları analiz edilerek markalar için oluşturulan iletişim stratejileri ile tam hedefe yönelik yapılan çalışmalar, markaların tüketicileri ile daha doğru ve etkili şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Bu sayede, geliştirilen marka iletişimi stratejisi doğru şekilde esneklik kazanır ve gerektiğinde anında değiştirilmesine olanak sağlayarak proaktif bir hal almış olur.

İzmir merkezli iletişim ajansı olan Netrom Creative olarak bizler, markanızın dinamiklerine göre iletişim stratejisi oluşturmak için markanızı ve hedef kitlenizi analiz ederek iletişim ihtiyaçlarınızı belirliyoruz.  Elde ettiğimiz sonuçlarla, markanızın konumlandırmasını doğru şekilde yapıyor ve iletişimini etkili şekilde sağlıyoruz. Sağladığımız iletişimin devamlı olması için titizlikle çalışmaya devam ederek stratejik marka iletişimini sürdürüyoruz.