Peki Nedir Bu Nöropazarlama?

15 Mart 21

Peki Nedir Bu Nöropazarlama?

Pazarlamanın bilimle alakası olmadığını düşünenler var mı? O zaman sizi “Nöropazarlama” tanıştıralım.

Pazarlamada rekabet arttıkça, pazarlamanın ustaları tüketiciye ürün satabilmek için yeni bir yol keşfettiler; nöropazarlama! Nöropazarlama, temelde tüketicinin beyninde satın alma komutunu çalıştıran düğmeyi bulmakla ilgilidir.

Nöropazarlama; nöroloji, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok bilimsel alandan faydalanarak tüketicinin satın alma kararını neye göre verdiğini bulmaya çalışır ve bunu iletişim stratejisi olarak kullanır. Belirlenen strateji ne olursa olsun, doğru çalışması için hedef kitleyi iyi tanımış olmak gerekir. Hatta tüketicinin kendisini tanıdığında bile daha iyi... İşte nöropazarlama bu noktada devreye giriyor ve tüketicilerin duygularını anlamaya çalışıyor. Paket tasarımından, reklam filmine kadar tüketicinin neyi sevip sevmediğini anlamaya çalışarak, iletişim stratejisini bunun üzerine kuruyor.

Örnek vererek durumu biraz daha detaylandıralım. Diyelim ki ürününüz için kırmızı rengin uygun olacağına karar verdiniz ancak satışlarınız beklediğiniz ölçüde yüksek değil. Bunun sebebi tüketicinin ürününüzle kırmızı rengi bağdaştıramaması, kırmızıyı ürününüzde sevmemesi olabilir ve bu rengin onlarda oluşturduğu duygu durumu olabilir.

Nöropazarlama satın alma düğmesine nasıl basıyor?

Atilla Yücel ve Pınar Coşkun, “Nöropazarlama Literatür İncelemesi” adlı araştırma makalesinde, nöropazarlamada kullanılan beyin tarama yöntemlerinin duygusal verilerin spesifik anlamlarının saptanması için nörometrik ölçümlerin, biometrik ölçümlerle desteklenmesinin şart olduğunu ve en çok kullanılan tekniğin Göz İzleme (Eye Tracking) olduğunu söylüyor. Bu teknik, tüketicinin göz bebeğine odaklanırken, tüketici ürünü ya da afişi incelediğinde göz bebeklerinin hareketlerinin anlamları tespit edilerek tüketicinin neyi sevip sevmediği anlaşılmasını sağlıyor.

Gelinen noktada pazarlamaya yalnızca satış olarak değil duygu olarak da bakılması gerekiyor. Oluşturulan stratejiler marka sadakatini arttırmayı, marka ve tüketici arasında güçlü ilişkiler kurmayı da kapsıyor. Logoyu hatta ambalajı tüketicinin isteğine göre tasarlamak işin önemli parçalarından biri. Bizler Netrom olarak; müşterimizin hem duygularına hem de hizmetine hitap eder, markalarının hedef kitle ile kuracağı bağın maksimum düzeyde kuvvetli olmasını sağlarız.

 

İletişimle kalın!

Netrom ile kalın!