360 Derece Pazarlama - İletişim Nedir?

15 Nisan 21

360 Derece Pazarlama - İletişim Nedir?

Yeni dönemde pazarlamanın merkezine oturan dijital pazarlama stratejileri ile birlikte bütünleşik (360 derece) iletişim giderek önem kazanmaktadır. Reklam çalışmaları, tanıtım, PR, etkinlikler ve tüm pazarlamaya dair bütün alanları içine alan 360 derece pazarlama marka ile iletişim kurarken her platformda var olmayı amaçlar. Bu doğrultuda hedef potansiyel müşteriye her kanal aracılığı ile dokunarak farkındalığı arttırmaktır.

Markanın 360 derece kurduğu, bütünleşik iletişim stratejisini, mükemmel koordine olmuş bir orkestrayı dinlemek gibi düşünebiliriz. Her enstrümanın sesi ve notası farklıdır ama tam bir uyum içindedir. Rahatsız etmez, parçanın duygusunun dinleyiciye geçmesinin yanında parçanın dinleyici için anlam ifade etmesini sağlar, duygusal bağ oluşturur.

Bütünleşik iletişim; markanın tüketicisiyle, ihtiyaç duyduğu iletişim doğrultusunda gerekli mecralarda seçilmiş pazarlama kanalları aracılığıyla aynı mesajı vermesidir. Bir örnekle detaylandıralım. Diyelim ki markanızın tüketiciyle arasında duygusal bir bağın olmadığını düşünüyorsunuz. Vereceğiniz mesaj, kullanılacak tüm mecralarda aynı olmalı. Bu sayede markalar, tüketicinin zihninde bir ürünün ötesinde, bir anlam ifade eder. Çünkü marka; bütünleşik iletişim stratejisiyle mesajını tüm mecralarda aynı anlama gelecek şekilde tasarlamış, ürünün veya markanın hikayesini anlatmış ve etkili bir iletişim kurmuştur.

360 derece iletişim stratejisinde verilen mesaj; tüm pazarlama araçlarında aynı anlama gelir. Tüm mecralarda, mecraların dinamiğine uygun olarak koordineli bir şekilde verilen mesaj; marka farkındalığını arttırarak iletişimin maksimum seviyede etkili olmasını sağlar.

Kendinize en yakın hissettiğiniz markayı ve bunun sebebini düşünün. Sebebi muhtemelen ürün değildir; verdiği mesajdır. Karşınıza çıkan her mecrada marka özelinde duymak istediğinizi, duymak istediğiniz şekilde vermiş ve bu sayede sizi etkilemiştir.

360 derece kurulan bütünleşik reklam faaliyetleri, geleneksel ve yeni reklam tekniklerini bir arada kullanır. Temelinde var olan kuvvetli ve detaylı bir strateji, tıpkı bir orkestra şefi gibi yönetilir. Çok yönlü iletişim tekniklerinin kullanıldığı 360 derece bütünleşik iletişim stratejisi sayesinde reklam kampanyasının devamlılığı sağlanmış olur.